Očkování

Očkování

Slévárny Třinec, a.s.

Umělecký snímek zachycuje slévače přímo na provoze slévárny šedé litiny II (ruční formovna) při očkování taveniny. Samotné očkování je proces, při kterém se do taveniny (před samotným litím) přidávají prvky zvaná očkovadla o vhodném chemickém složení za cílem zvýšení počtu krystalografických zárodků. Tyto přísady jsou zpravidla jemnozrnné a díky vyššímu počtu zárodků dochází ke zjemnění zrna struktury. Očkování tak zaručuje zlepšení mechanických vlastností materiálu jako například zvýšení pevnosti. Dochází rovněž ke snížení pórovitosti, zvýšení těsnosti nebo snížení pravděpodobnosti vzniku trhlin. Slévárenství v Třinci má dlouhodobou a věhlasnou tradici již od roku 1842.

Foto: Štefan Špic

O společnosti

Kariéra

Otevřené pozice

xxx

Kontaktujte nás

Adresa, sídlo

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi