Na průzkumu

Na průzkumu

Vojenský technický ústav, s.p.

Elitní vojenská jednotka z Prostějova je jako první v armádě nově vyzbrojena moderním průzkumným robotem UGV-Pz od Vojenského technického ústavu. Robot je doslova „prošpikován“ čidly a senzory a na pokyn operátora je vysílán do nebezpečných míst. Když zmapuje v přímém přenosu určený prostor, může být skupina „průzkumníků“ vyslána k zásahu. Tento průzkumný robot může také stát na místě a pozorovat blízké či vzdálené okolí. Jeho největším přínosem je zvýšení bezpečnosti nasazených vojáků a lze jej využít i v noci.

V případě nalezení nějakého cíle v přiděleném sektoru je tento cíl předán optoelektronickému IPzS, který se na vybraný cíl na povel svého operátora automaticky zaměří a operátor IPzS provádí jeho identifikaci pomocí zvolené denní nebo infračervené kamery (termokamery). Vyhledávání cílů ve zvoleném sektoru lze realizovat i v pasivním režimu pomocí optoelektronického průzkumného systému (tj. bez nutnosti využití BRL). Při pasivním vyhledávání cílů využívá IPzS automatizované funkce průzkumu vytvořené pro jiné osádkové, průzkumné prostředky. Po zjištění a identifikaci cíle může operátor IPzS cíl zaměřit a laserovým dálkoměrem změřit jeho vzdálenost.

Foto: Pavel Novotný

O společnosti

Kariéra

Otevřené pozice

xxx

Kontaktujte nás

Adresa, sídlo

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi