Když barvy umí mluvit

Když barvy umí mluvit

Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

Brněnská firma Thermo Fisher Scientific je známa hlavně pro svoje elektronové mikroskopy. Od roku 2016 vyvíjí i další pokročilé analytické přístroje – spektrometry. Ty jsou využívány v chemickém, farmaceutickém, stavebním a automobilovém průmyslu. Aplikace těchto přístrojů jsou taktéž velmi široké. Cementárny používají spektrometry pro kontrolu vstupního a výstupního produktu, což má svůj význam například při stavbách dálnic nebo výškových budov. Spektrometry také kontrolují materiál pro ocelová lana v mostních konstrukcích.

Na snímku vidíte spektrometr pro analýzu povrchového složení. Fotografie je vyvedena v černobílém provedení, aby vynikl pomyslný kontrast. Základním principem spektroskopických metod je totiž měření interakce elektromagnetického záření se vzorkem. Po interakci vzorku se zářením dojde ke změně uspořádání elektronů v atomu, což má za následek uvolnění energie ze vzorku ve formě záření, které je možné měřit. Detekovaná vlnová délka (barva) nám řekne, co za prvek je v materiálu přítomen, intenzita tohoto záření nám pak poví jeho koncetraci.

Foto: Kamil Saliba

O společnosti

Kariéra

Otevřené pozice

xxx

Kontaktujte nás

Adresa, sídlo

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi