Zpětné inženýrství

Zpětné inženýrství

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Vymyslet, narýsovat či udělat model, vyrobit. Takový je obvyklý postup inženýrů, pokud navrhují výrobek nebo součástku. Co ale dělat v případě, kdy původní výkresy či modely už neexistují, a přesto je potřebujeme? Cestu nabízí takzvané reverzní inženýrství, někdy zvané jako zpětné inženýrství. Jde o proces, jehož cílem je odkrýt princip fungování zkoumaného předmětu a získat tak ztracený návrh, podle něhož lze danou věc znovu vyrobit.

V tomto případě byla součástka naskenována 3D skenerem ATOS III Triple Scan. Modré světlo není jen kulisou pro hezkou fotografii, přístroj jej používá proto, že umožňuje přesné měření v jakýchkoliv světelných podmínkách. Naskenovaný výrobek byl následné v počítači převeden do podoby modelu, s nímž už mohou konstruktéři dál pracovat. Tento „návrat ztracených plánů“ tak není výsledkem cestování v čase, ale práce reverzních inženýrů.

Foto: Igor Šefr

O univerzitě 

Kariéra

Otevřené pozice

xxx

Kontaktujte nás

Adresa, sídlo

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi