Modelovací studio

Modelovací studio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Nahlédněte do ateliéru Průmyslového designu, který učí navrhovat kvalitní produkty, a kde je design chápán jako vynalézání. Ze všech ateliérů „Sutnarky“ nejvíce kombinuje umělecké dovednosti a technické znalosti. Toto se odráží v zadaných úkolech i studovaných předmětech, na kterých se podílejí i technické fakulty univerzity.

Při navrhování nových produktů klade vedoucí ateliéru, Jan Korabečný, důraz na obecnou proveditelnost, respektování fyziky, technických parametrů a etiky. Ateliér se výrazně zapojuje do různých mezinárodních projektů, pracuje v mezioborových týmech a pravidelně řeší zadání ve spolupráci s firmami.

Studenti během semestru pracují obvykle na dvou až třech úkolech, jejichž témata se dotýkají budoucnosti mobility, společenské odpovědnosti a hledání možností nových technologií. Studenti využívají pro svoji práci modelovací studio. Špičkovou úroveň takového studia, ve kterém se z modelovací hlíny rodí koncepty vozů budoucnosti, zaručuje vybavení na polep krycí fólie, 3D tisk i CNC frézu.

Foto: Tomáš Binter

O univerzitě

Kariéra

Otevřené pozice

xxx

Kontaktujte nás

Adresa, sídlo

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi