Reference

Reference

VŠB – Technická univerzita Ostrava

K přesnému vyhodnocení naměřených hodnot je potřeba mít správně zkalibrovaný měřící aparát. Pro měření zvuku se používá tato přesná zvuková reference o frekvenci 48 Hz. Akustická měření se provádí v bezodrazových komorách, kde jsou stěny, strop a případně i podlaha navrhnuty tak, aby nedocházelo k odrazu zvuku.


"Experimentální Hluková A Klimatizační Laboratoř" (zkráceně EHAKL) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava provádí nejen měření v těchto speciálních komorách, ale rovněž takové komory realizuje po celé České republice.

Foto: Petr Havlíček

O univerzitě

Kariéra

Otevřené pozice

xxx

Kontaktujte nás

Adresa, sídlo

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi