9

Rodinné stříbro

Veolia Energie ČR, a.s.

Termínem "rodinné stříbro" se označují věci, které jsou pro nás důležité a jsme na ně nejvíce hrdí. A přesně takovým kouskem rodinného stříbra je pro firmu Veolia Energie multipalivový kotel K6 s tepelným výkonem 40 MW z Přerova. Multipalivový kotel je špičkou v současném evropském teplárenství a tento podnik za něj získal ocenění za nejlepší teplárenský projekt roku 2023. Umí využívat biomasu, tuhá alternativní paliva (TAP) z vytříděných dále nerecyklovatelných odpadů a sušené čistírenské kaly. Nová technologie umožní vyrábět teplo a elektřinu ekologicky. Zároveň pomůže regionu zodpovědně, moderně a smysluplně využívat komunální odpady.

Snímek zobrazuje kotel v celé své majestátnosti a pohled průřezem ukazuje, co se v kotli při zpracování paliv děje. Také skvěle vystihuje moderní technologickou vyspělost celého zařízení. 

Foto:  Michal Felgr  

O společnosti

Kariéra

Otevřené pozice

xxx

Kontaktujte nás

Adresa, sídlo

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi